ข่าวสาร


นักศึกษาที่เข้าใช้ระบบกิจกรรมไม่ได้

นักศึกษาที่เข้าใช้ระบบกิจกรรมไม่ได้ เช่น สมัครไม่ทัน สมัครผิด หรือลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อขอแก้ไขด้วยตนเองที่ แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษาในวัน เวลา ราชการ เนื่องจากรหัสผ่านเป็นความลับส่วนบุคคล จึงขอให้นักศึกษาต้องเข้ามาติดต่อด้วยตนเอง